קמפיין עוד אבנך ונבנית

Campaign Goal: 1,500,000 ₪

{{currentagent.display_name}} , Personal Goal: {{currentagent.target | currency :"₪":""}}


Please type in your name
Please type in your last name
Enter the donation amount
הקש את מספר כרטיס האשרא
הקש את הספרות בגב הכרטיס