{{(currentagent.id>0?'לתרומה ע"ש ' + currentagent.display_name :'לתרומה לחץ כאן')}}
לחץ כאן
שניות
דקות
שעות
יעד מקורי: 100%
0%

עד כה נתרם:
מתוך יעד מורחב:

על ידי:
תורמים
יעד מקורי:
4,000,000קצת על מוסדות פינסק קארליןהמוסדות הק' של חצר הקודש פינסק קארלין שעל שמם ולזכרם של רבותינו קדושי עליון נבג"מ, עולים ופורחים בימינו ומהווים פינת יקרת של תורה וחסד בארץ הקודש, מסביב למעגל השנה, עבור מאות יראים ושלמים, מאות אברכים ההוגים בתורה וחסידות ברשת הכוללים יומם ולילה, מאות בחורי חמד בישיבה בביתר ומאות תלמידים בתלמוד תורה בירושלים.
מערכת מפוארת זו, על כל נדבכיה ושלוחותיה בירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר, וברכפלד, נוה יעקב, חוסה תחת צילו הגדול של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בנו מ"מ של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'ארחות אהרן' זיע"א, שנתעלה לחיי עולם הבא לפני 18 שנה ואשר ממנו יתד וממנו פינה לכל תנופת ההתפתחות בימינו.

עם התרחבות הקהילות בריכוזים החדשים וריבוי קהל אנ"ש בבית שמש ובביתר, הצורך הולך וגדל להרחבת גבולות הקדושה והוספת נדבכים לבתי המדרש הקיימים, המשמשים את הציבור הגדול, עד למכביר.

כל העול הכבד, מוטל על כתפיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אשר כעת מבקש מלב אל לב, לבוא ולעמוד לימינו, ולמלא את רצון קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'ארחות אהרן' זיע"א, אשר זו היתה בקשתו היחידה, להרחיב את גבולות הקדושה ולהגדיל את המוסדות הק' המתנוססים לתפארה בארה"ק ולשם כך אף הבטיח, כי

"מי שימלא רצון קדשי בהקמת המוסדות, אפעל בעבורו מלמעלה בכל מילי דמיטב".

כעת, קמפיין התרמה אדיר למשך יומיים, יום ראשון ויום שני, י"ד וט"ו אייר, למשך 36 שעות בלבד, נוכל לבוא לעזרת ה' בגיבורים!

ההתרמה המיוחדת, מתקיימת למען ביסוס והמשך קיום המוסדות הק', במטרה לגייס 4 מיליון (4,000,000) ש"ח, במטרה להרחיב את גבולות הקדושה ולתמוך תחת העול הכבד הנתון על כתפיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

בשעה גורלית זו, אל תפרוש מן הציבור. אנחנו זקוקים לעזרתך, היום יותר מפעם אחרת. תרום עכשיו ותזכה להיות שותף בעולמות של תורה לנצח.
הדף של {{currentagent.display_name}}
{{currentagent.precent}}%
עד כה נתרם:
{{currentagent.summary | currency:"":0}} ₪
מתוך יעד של:
{{currentagent.target | currency:"":0}} ₪
על ידי:
{{currentagent.donors.length}} תורמים
{{donor.title}} {{donor.name}}
{{donor.city}}, {{donor.country}}  
"{{donor.dedication}}"

{{donor.amount | currency:"":0}} {{currencies[donor.currency].symbol}}

{{donor.donation_time |amParse:'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'| amDateFormat:"בתאריך: DD/MM/YY בשעה: HH:mm"}}
קוד: #{{donor.id}}
"{{donor.dedication}}"
חפש
לא נמצאו תורמים מתאימים לחיפוש
{{donor.title}} {{donor.name}}
{{donor.city}}, {{donor.country}}  
"{{donor.dedication}}"

{{donor.amount | currency:"":0}} {{currencies[donor.currency].symbol}}

{{donor.donation_time |amParse:'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'| amDateFormat:"בתאריך: DD/MM/YY בשעה: HH:mm"}}
קוד: #{{donor.id}}
"{{donor.dedication}}"
הצג עוד
חפש
לא נמצאו מתרימים מתאימים לחיפוש
{{agent.display_name}}
{{agent.city}}
{{donor.city}}, {{donor.country}}  
השיג {{ ( agent.precent || 0 ) | number:0 }}% מהיעד האישי

{{(agent.summary>0?agent.summary:0) | currency:"₪":0}} מתוך {{agent.target | currency:"₪":0}}

השיג {{agent.precent | number:0}}% מהיעד האישי